Dindigul District - Natham Taluk

Click Here To Enlarge The Map

Natham Taluk - Revenue Villages
Number of Revenue Villages 26
AvichipattyBannuvarpattyBoothagudi
IdiayapattyKottaiyurKudagipatty
LingavadiMulaiyurNadumandalam
NathamPalappanaickenpattyPanniamalai
PappapattyPillayarnathamPudur
PunnapattyReddiapattySamuthrapatty
SathampadiSellappanaickenpattySenthurai
SethurSirangattupattySirugudi
UralipattyVelampatty